ทำทันที

  • ให้ลงมือทำทันที

อย่ามัวรอให้พร้อม เพราะว่าความพร้อมไม่มีอยู่จริง

ให้คิดว่าวันนี้เราพร้อมแล้ว

ถ้าหากวันหน้าได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เราก็อาจจะพร้อมกว่าวันนี้เท่านั้นเอง

ความผิดพลาดเป็นครู จงพร้อมที่จะเรียนรู้

ผิดแล้วก็เริ่มต้นใหม่…