วันที่ 1

วันนี้ตั้งนาฬิกาปลุกตอนตีสี่ครึ่งเพื่อที่จะได้มีเวลาสวดมนต์และนั่งกรรมฐานก่อนไปทำงาน จะได้ไม่ต้องแก้ตัวว่าไม่มีเวลาอีกต่อไป และเมื่อเวลาไปเข้าอบรมกรรมฐาน จะได้ไม่ต้องมานั่งปรับตัวให้ยุ่งยาก จากหนังสือ 7 เดือนบรรลุธรรมก็บอกว่า ทุกคนทำได้ แต่ว่าจะต้องศรัทธาและวิริยะ จึงจะสำเร็จได้ เราอย่าใจร้อนให้เห็นผลโดยเร็ว แต่ว่าเราไม่รู้ว่าจะมีเวลาอีกแค่ใหน ก็ควรที่จะเร่งลงมือปฏิบัติให้มาก ๆ กินน้อย ๆ นอนน้อย ๆ

วันนี้ได้พยายามทำตามหนังสือที่แนะนำ คือ ใช้หลักธรรมชาติที่สุด เพียงแค่ตามดู ให้รู้เท่านั้น อย่าไปกำหนดอย่างนั้นอย่างนี้ ตอนนี้เป็นตอนเริ่มต้น ก็เพียงแค่ตามดู ว่าขณะนี้เรากำลังหายใจ เข้า-ออก ในช่วงระหว่างหายใจเข้าออกอยู่นั้น จิตอาจจะส่งออกนอก ก็ช่าง เพียงแต่ขอให้รู้ว่า ตอนนี้จิตส่งออกนอกอยู่ อย่าไปฝืน ฝึกไปเรื่อย ๆ เดี๋ยวก็หยุดส่งออกไปเอง ตอนนี้ขอให้เกาะราวไว้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ อย่าไปฝืน อย่าไปเร่ง และอย่ามุ่งหวังจนเกินไปหนัก

วันนี้ว่าจะกราบนมัสการหลวงพ่อจรัญ เพื่อให้ชี้แนะว่า การปฏิบัติอย่างไร (พิจารณาลมหายใจ เข้า-ออก หรือ ยุบหนอ-พองหนอ) จึงจะเหมาะกับจริตของเรา หวังว่า หลวงพ่อคงจะไม่ตอบว่า จะข้ามฝากก็อย่าไปสนใจพาหนะที่ใช้ข้าม ก็จริงอยู่ แต่ว่าถ้าพาหนะที่ใช้ข้ามเหมาะสม ก็คงจะทำให้ข้ามได้เร็วขึ้น ก็ขอให้เป็นไปตามสิ่งที่ได้ทำไว้ก็แล้วกัน…

ถึงอย่างไรก็ควรเร่งปฏิบัติและพึ่งตนเองก่อนให้มากที่สุด อีกเรื่องหนึ่งคือหัดทำอะไรด้วยตัวเอง อย่าไปชี้นิ้ว ไม่งั้นซักวันคงได้ไปเป็นคนรับใช้เค้าบ้างแน่นอน…