เส้นทางสายใหม่

25 พ.ค. 2548

อาทิตย์ที่ผ่านมานี้ได้ให้ความสนใจกับการปฏิบัติธรรมมากทีเดียว โดยเฉพาะการไปปฏิบัติธรรมที่ยุวพุทธฯ ตลอดรุ่งของวันที่ 21 พ.ค จนถึงเช้าวันที่ 22 ซึ่งเป็นวันวิสาขะบูชา ที่สำคัญก็คือ ได้ฟังธรรมจากพระครูเกษมธรรมทัศน์ เกี่ยวกับเรื่องโพชชงค์ 7 สมใจทีเดียว ว่าจะไปปฏิบัติที่วัดมเหยงค์เร็ว ๆ นี้ หวังว่าคงสำเร็จสมใจ…