ร้างรา แต่ไม่ร้างลา

ก็หายเหงียบไปนานจากพื้นที่นี้เพราะว่ามัวแต่ไปหลงระเริงอยู่ที่อื่น
สงสัยคงจะต้องกลับมาปัดฝุ่นที่นี่เสียหน่อยหละ
แต่ก็อย่างว่าแหละ อาจจะไม่นานก็ได้
หรืออาจจะอีกนานก็ได้ เพราะว่าเราไม่รู้อนาคตของตัวเอง
ความฝันกับความจริง อาจจะไม่เหมือนกัน
ก็ต้องขยันและหมั่นสร้างเหตุต่อไป
ผลก็จะเป็นอย่างไรก็ช่าง Potato…