เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร

หลายวันมานี้

ได้มีโอกาสนั่งทบทวนถึงสิ่งต่างๆ

ที่เกิดขึ้นมาในขีวิต…

อดถามกับตัวเองไม่ได้ว่า

เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร?

และคำถามที่ตามมาก็คือ

เราจะไปทางไหนต่อ?

คำถามที่ยังไม่มีคำตอบที่ดีพอ

แต่อย่างน้อยก็เริ่มเห็นอะไรลางๆ

ทำให้ต้องกลับมาเขียนระบายที่นี่อีกครั้งหนึ่ง

แต่ครั้งนี้คงไม่เหมือนเดิม

เพราะว่า เหตุผลในการเขียนได้เปลี่ยนไป

แต่เนื้อหาก็คงยังเหมือนเดิม

แล้วจะมีอะไรที่แตกต่างจากเดิม?

เวลาหลายปีที่ผ่านมา

ทำให้เราได้สั่งสมประสพการณ์หลายอย่าง

จึงน่าจะทำให้มุมมองบางอย่างได้เปลี่ยนไป

แต่ว่าอุดมการณ์ยังคงเดิม…