โลภ อยากดี

วันนี้รีบขับรถไปวัด
ขณะที่ใกล้จะถึงวัดก็มีสติขึ้นมาว่า
เอ๊ะ เราจะรีบไปทำดีหรือ?
ทำไมต้องรีบด้วย?
ไปตามปกติก็ได้นี่…

คำสอนของพระอาจารย์หลวงพ่อก็แว่วขึ้นมาว่า

“โลโภ ธัมมานัง ปะริปันโถ” โลภ อยากทำดี

แม้ว่า อยากทำดี แต่ก็ทำด้วยความโลภ

ก็คงไม่ได้ดีเท่าไรนัก