เริ่มต้นใหม่…ได้เสมอ

sunray through trees
Photo by Todd Trapani on Pexels.com

> พระอาทิตย์ ยังขึ้นลงทุก ๆ วัน
ชีวิตเราก็เช่นกัน…ย่อมมีขึ้นและมีลงตลอดไป
จึงไม่สำคัญว่าตอนนี้ชีวิตกำลังขึ้นหรือลง
แต่ว่า…การลุกขึ้นมาใหม่ให้เร็วที่สุดเป็นสิ่งที่สำคัญกว่า
ความทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายเสมอไป
ในความทุกข์แต่ละครั้ง…ก็ยังมีความสุขที่ซ่อนอยู่
ขึ้นอยู่กับว่า เราจะหามันเจอหรือเปล่า?
อย่ามัวแต่จมปลักอยู่กับความทุกข์
จนลืมมองดูความสุขที่ซ่อนอยู่ในนั้น
จงลืมตาสำรวจดูให้ถ้วนถี่
แล้วเราจะเจอกับความสุขได้เสมอ
จงก้าวต่อไป แล้วชีวิตเราก็จะดีขึ้น
เหมือนกับพระอาทิตย์ที่กลับมาขึ้นใหม่เสมอ!!!