เริ่มนับหนึ่ง…อีกครั้ง

แล้วเราก็กลับมาเริ่มนับหนึ่งใหม่…

ไม่รู้ว่าครั้งนี้จะต้องกลับมาเริ่มนับหนึ่งอีกหรือเปล่า

แต่ว่าก็ยังมีความหวังกว่าครั้งก่อน ๆ มากทีเดียว

เอาวะ..สู้ สู้…ขอให้คราวนี้เป็นการเริ่มต้นที่ดีก็แล้วกัน